Hleð......

Orlofsuppbótin 2021  

 

 

Úr kjarasamning við sveitarfélögin;

1.1            Persónuuppbót / Desemberuppbót

1.7.1              Starfsmaður í 100% starfshlutfalli fær greidda persónuuppbót 1. maí og 1. desember ár hvert. Greitt skal hlutfallslega miðað við starfshlutfall og starfstíma síðustu 12 mánuði fyrir greiðsludag.Hafi starfsmaður gengt hlutastarfi eða starfað hluta úr ári, skal hann fá greitt  hlutfallslega miðað við starfshlutfall og starfstíma.

Hafi starfsmaður látið af störfum á árinu vegna aldurs skal hann fá greidda persónuuppbót hlutfallslega miðað við starfshlutfall og starfstíma.

Sama hlutfallsregla gildir ef starfsmaður var frá störfum vegna veikinda eftir að greiðsluskyldu vinnuveitanda lýkur eða vegna fæðingarorlofs sbr. 8. gr. laga nr. 95/2000. Sjá einnig gr. 11.1.8.

Persónuuppbót er föst fjárhæð og tekur ekki breytingum skv. öðrum ákvæðum samningsins. Á persónuuppbót reiknast ekki orlofslaun.

Áunnin persónuuppbót skal gerð upp við starfslok starfsmanns.

Persónuuppbót miðað við 100% starfshlutfall á samningstímanum verður sem hér segir:

  1. desember 2019 kr. 115.850.
  2. maí 2020 kr.   50.450.
  3. desember 2020 kr. 118.750.
  4. maí 2021            kr.   51.700.
  5. desember 2021 kr. 121.700.
  6. maí 2022            kr.   53.000.
  7. desember 2022 kr. 124.750.

 

Úr kjarasamning við ríkið;

4.2  Orlofsfé og orlofsuppbót

4.2.1              Starfsmaður skal fá 13,4% orlofsfé á yfirvinnu og álagsgreiðslur skv.samningi þessum.

4.2.2               Orlofsuppbót á samningstímanum verður sem hér segir

Á árinu 2019   50.000kr.

Á árinu 2020  51.000kr.

Á árinu 2021  52.000kr.

Á árinu 2022  53.000kr.

Hinn 1.júní ár hvert skal starfsmaður sem er í starfi til 30.apríl næst á undan, fá greidda sérstaka eingreiðslu, orlofsuppbót, er miðast við fullt starf næstliðið orlofsár. Greitt skal hlutfallslega miðað við starfshlutfall og starfstíma.

Hafi starfsmaður látið af störfum á orlofsárinu vegna aldurs eða eftir a.m.k. 3 mánaðar/13 vikna samfellt starf á orlofsárinu, skal hann fá greidda orlofsuppbót hlutfallslega miðað við unninn tíma og starfshlutfall. Sama gildir ef starfsmaður var frá störfum vegna veikinda eftir að greiðsluskyldu stofnunar lýkur eða vegna fæðingarorlofs allt að 6 mánuðum. Orlofsuppbót er föst fjárhæð og tekur ekki breytingum skv. öðrum ákvæðum samningsins. Á orlofsuppbót reiknast ekki orlofsfé. Áunnin orlofsuppbót skal gerð upp samhliða starfslokum. 

 

Upp