Hleð......

STARFSTENGD NÁMSKEIÐ METIN TIL LAUNA

 

Persónuálag

10.2.1  Persónuálag vegna starfsþróunarnámskeiða

Starfsmenn sem ljúka starfstengdu námi eða námskeiði a.m.k. 150 klst. sem nýtist í starfi og er sérsniðið að þörfum sveitarfélaga, geta að hámarki fengið 2% persónuálag fyrir námið.  Skilyrði þess er að námið sé kennt af fræðsluaðilum, sem hlotið hafa viðurkenningu samkvæmt lögum um framhaldsfræðslu nr. 27/2010 og lögum um framhaldsskóla nr. 92/2008. 

 

Frá Starfsþróunarnefnd

 

Starfsþróunarnefnd birtir hér reglur um framkvæmd gr. 10.2.1 og bókana um mat á starfstengdu námi með kjarasamningum frá 2015 til 2019 og lista yfir starfstengt nám sem nefndin staðfestir að uppfylli skilyrði um ávinnslu persónuálags skv. fyrrnefndu ákvæði kjarasamninga.

Við mat á starfstengdu námi til persónuálags er starfsmönnum sveitarfélaga skipt í tvo hópa, þ.e. annars vegar þá sem ekki hafa lokapróf á framhaldsskólastigi og hins vegar þá sem hafa lokapróf á framhaldsskólastigi (2 til 4 ár) skv. gr. 10.2.3 í gildandi kjarasamningum.

Fyrri hópurinn getur fengið heilstætt starfstengt nám, sem er a.m.k. 150 kest. (kennslustundir) að lengd, metið til 2% persónuálags. Hópurinn sem hefur lokið framhaldsskólaprófi getur með sama hætti fengið  2% persónuálag vegna styttri starfstengdra námskeiða sem samanlagt ná a.m.k. 150 kest.

Launagreiðendur og stéttarfélög beini erindum varðandi mat á námskeiðum sem ekki eru tilgreind á lista nefndarinnar til Starfsþróunarnefndar á netfangið starfsthrounarnefnd@samband.is.

 

Launabreyting samkvæmt gr. 10.2.1 í gildandi kjarasamningi aðila skal taka gildi næstu mánaðamót eftir að starfsmaður leggur fram fullnægjandi gögn um lok náms, enda hafi þau borist fyrir 15. dag mánaðarins.

 

Sjá nánari upplýsingar á; http://www.samband.is/verkefnin/kjara-og-starfsmannamal/starfsthrounarnefnd/

Upp