Hleð......

Það er bannað að mismuna!

 

 

Samandregið má segja að markmið jafnréttislöggjafarinnar sé að vinna gegn mismunun og koma á og viðhalda jafnri meðferð, jöfnum tækifærum og jafnrétti. Öll lögin kveða á um skýrt bann við mismunun og gera kröfur til atvinnurekenda um markvissa vinnu innan fyrirtækis eða stofnunar sem og samfélagsins alls. 

Veggspjaldinu sem fylgir þessu bréfi er ætlað að minna á mikilvægi þess að raunverulegt jafnrétti náist en það gerist ekki eingöngu með lagasetningum heldur krefst samtals og skilnings. 

Hönnuður veggspjaldsins er Lóa Hlín Hjálmtýsdóttir og er það tilbúið til útprentunar. Tilvalið er að hengja það upp í sameiginlegum rýmum starfsfólks. 

Jafnréttisstofa annast stjórnsýslu á sviði ofangreindra laga í umboði forsætisráðherra. Stofnunin hefur eftirlit með því að lögunum sé framfylgt og sér um fræðslu og ráðgjöf. 

Nánari upplýsingar er að finna á www.jafnretti.is 

Með bestu kveðjum, 

Starfsfólk Jafnréttisstofu 

Jafnréttisstofa Borgum v. Norðurslóð, 600 Akureyri S. 4606200, jafnretti@jafnretti.is, www.jafnretti.is

Upp