Hleð......

Fræðsla um styttingu vinnuvikunnar

Nú þegar stytting vinnuvikunnar er á næsta leyti er mikilvægt að trúnaðarmenn og aðrir félagar í aðildarfélögum BSRB séu upplýstir um hvernig ferlið á að vera og hvernig hægt er að vera virkur í samtalinu inni á sínum vinnustað.

Undir venjulegum kringumstæðum hefði verið boðað til fjölmennra funda til að kynna ferlið og upplýsa okkar fólk, en vegna heimsfaraldurs kórónaveirunnar gengur það ekki. Þess í stað höfum við hjá BSRB unnið þrjú fræðslumyndbönd þar sem farið er nákvæmlega yfir ferlið. Fyrsta myndbandið er stutt kynningarmyndband en í hinum er fjallað annars vegar um ferlið hjá starfsmönnum sem vinna í dagvinnu en hins vegar hjá þeim sem vinna vaktavinnu.

 

 

 

 

Kynningarfundir um styttingu í dagvinnu

Til að auðvelda trúnaðarmönnum og öðrum félagsmönnum aðildarfélaga BSRB að taka þátt í innleiðingu á styttingu vinnuvikunnar voru haldnir rafrænir fundir þar sem verkefnið var kynnt og spurningum svarað. Hér að neðan má finna upptökur  frá fundunum og glærurnar sem notaðar voru. Fyrri fundurinn fjallar um styttinguna í dagvinnu en sá síðari um styttinguna hjá vaktavinnufólki. 

 

Nýr sérfræðingur BSRB kominn til starfa

Karl Sigurðsson er nýr sérfræðingur BSRB.

Karl Sigurðsson er nýr sérfræðingur BSRB.

Karl Sigurðsson, nýr sérfræðingur BSRB á sviði framtíðarvinnumarkaðarins og menntamála, hefur nú hafið störf hjá bandalaginu. Meginverkefni Karls verður að vinna að stefnumótum BSRB í menntamálum, til dæmis varðandi framtíðarvinnumarkaðinn og 4. iðnbyltinguna.

Karl hefur undanfarna tvo áratugi starfað sem sérfræðingur Vinnumálastofnunar um vinnumarkaðsmál og starfaði þar á undan hjá Félagsvísindastofnun. Hann er með BA gráðu í stjórnmála- og fjölmiðafræði frá Háskóla Íslands og vinnur nú að meistararitgerð í félagsfræði við sama skóla. Þá hefur hann einnig lokið diplómanámi í opinberri stjórnsýslu og stjórnun hjá Endurmenntunarstofnun Háskóla Íslands.

Í starfi sínu fyrir BSRB mun Karl annast greiningar og safna saman og tryggja gott aðgengi að upplýsingum um hvaða breytingar kunna að verða á störfum félagsmanna aðildarfélaga bandalagsins. Þá mun hann einnig deila upplýsingum um fræðslustofnanir aðildarfélaganna og vinnumarkaðarins sem og leggja grunn að stefnumótun BSRB þegar kemur að starfs- og símenntun, framhaldsfræðslu og framtíðarvinnumarkaðnum.

Aðalfundur SDS haldinn með rafrænum hætti

 Þátttakan var nokkuð góð miðað við að fyrir flest okkar var það nýnæmi að taka þátt í fjarfundi, en 41 fundargestir fylgdust með og kusu á netinu.

Yfir heildina gekk fundurinn vel fyrir sig og tæknilegir örðuleikar fáir. Þátttakan í rafrænu kosningunni var á bilinu 55% -75%, sem má kallast góð, miðað við óvenjulegar aðstæður.

Ársreikningur - og skýrslur stjórna og nefnda voru samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Eins var það þegar að koma að kosningu tveggja stjórnarmanna og einn til vara. Nýr fulltrúi er í stjórn SDS, Aðalsteinn Jósepsson. Hann starfar sem forstöðumaður íþróttamiðstöðvarinnar í Grundarfirði. Þá var líka kosið um alla nefndarmenn í orlofs- og starfsmenntunarsjóð til þriggja ára. Dóra Aðalsteinsdóttir, sem hefur starfað í orlofsnefnd á annan tuginn og formaður hennar s.l. 3 ár gaf ekki lengur kost á sér. Við viljum þakka henni fyrir alla hennar vinnu innan félagsins sem hefur einkennst af einlægni og einurð að gera enn betur í þágu orlofsmála SDS.

Stjórn SDS vil þakka þátttakendum og sérlegum aðstoðarmanni fyrir góðan fund.


Meira

Jöfn skipting fæðingarorlofs mikilvægt jafnréttismál

BSRB kallar eftir því að hámarksgreiðslur í fæðingarorlofi hækki í takti við launaþróun í landinu.
 
 
BSRB kallar eftir því að hámarksgreiðslur í fæðingarorlofi hækki í takti við launaþróun í landinu.

Fæðingarorlofskerfið er hornsteinn jafnréttis, bæði á vinnumarkaði og í samfélaginu öllu. Jöfn skipting fæðingarorlofsins milli foreldra er því mikilvægt skref í átt að jafnrétti, eins og segir í umsögn BSRB um fyrirhugaðar breytingar á lögum um fæðingarorlof.

BSRB fagnar því að til standi að lengja orlofið í tólf mánuði og styður þá skiptingu sem lögð er til í frumvarpi stjórnvalda, það er að megin reglan verði sú að orlofið skiptist jafnt, en að einn mánuður verði framseljanlegur. Bandalagið telur það falla vel að markmiðum laga um fæðingar- og foreldraorlof, en þau eru annars vegar að tryggja börnum samvist við báða foreldra sína og hins vegar að gera konum og körlum kleift að samræma fjölskyldu- og atvinnulíf. Með jafnri skiptingu fæðingarorlofs milli foreldra mun fjarvera foreldra af vinnumarkaði verða jafn löng og áhrifin af því að fara tímabundið af vinnumarkaði verða þau sömu.

Í umsögn BSRB er því fagnað að ákveðnar heimildir séu til þess að veita öðru foreldrinu alla 12 mánuðina í fæðingarorlofi, svo sem ef barn er ekki feðrað eða ef annað foreldrið sætir nálgunarbanni eða brottvísun af heimili. Bandalagið telur rétt að bæta við matskenndri heimild til Fæðingarorlofssjóðs að færa réttindi milli foreldra, með það að markmiði að tryggja að barnið njóti umönnunar foreldris til jafns við önnur börn til 12 mánaða aldurs.


Meira

Áherslan í umhverfismálum á réttlát umskipti

Loftslagsbreytingar og aðgerðir til að stemma stigu við þeim munu hafa mikil áhrif á vinnumarkað og …
 
 
Loftslagsbreytingar og aðgerðir til að stemma stigu við þeim munu hafa mikil áhrif á vinnumarkað og efnahag heimsins.

Þær samfélagsbreytingar sem eru að verða vegna loftslagsbreytinga, aðgerða til að stemma stigu við henni, sjálfvirknivæðingar og fleiri þátta munu hafa áhrif á neyslu og störf til frambúðar og mikilvægt að tryggja réttlát umskipti vegna þeirra. Þetta kemur fram í umsögn BSRB um 2. útgáfu aðferðaáætlunar stjórnvalda í loftslagsmálum.

BSRB leggur ekki mat á einstaka aðgerðir sem stjórnvöld áforma að leggja í, trúverðugleika þeirra eða áhrif á losun. Áhersla bandalagsins er á réttlát umskipti (Just Transition).

„Þær samfélagsbreytingar sem nú eru að verða vegna loftslagsbreytinga, loftslagsaðgerða, sjálfvirknivæðingar, stafrænna lausna og lýðfræðilegra breytinga munu hafa áhrif á framleiðslu, neyslu og störf til frambúðar. Mikilvægt er að skiptingin af kostnaði, byrðum og ágóða þessara breytinga verði réttlát og að nauðsynlegar aðgerðir og mótvægisaðgerðir verði mótaðar með aðilum vinnumarkaðarins til að tryggja félagslegan stöðugleika og stuðning almennings við nauðsynlegar aðgerðir,“ segir meðal annars í umsögn bandalagsins.


Meira
Upp