Hleð......

Bróðir, líttu þér nær!


Félagar verum meðvituð um réttindi okkar og pössum sérstaklega uppá unga fólkið og erlendu félaga okkar! 


BSRB gefur út bæklinga þegar þurfa þykir til að vekja athygli félagsmanna á mikilvægum málefnum.

Kynbundin og kynferðisleg áreitni og ofbeldi á vinnustöðum  

https://sds.is/um_felagid/skrar_og_skjol/skra/24/

[Ensk útgáfa]

https://www.bsrb.is/static/files/Utgefid_efni/kynbundin-og-kynferdisleg-areitni-og-ofbeldi-a-vinnustodum-baeklingur_enska_sexual-harassment-and-violence.pdf

[Pólsk útgáfa] 

https://www.bsrb.is/static/files/Utgefid_efni/kynbundin-og-kynferdisleg-areitni-og-ofbeldi-a-vinnustodum-baeklingur_polska_przemoc-i-napastowanie-na-tle-seksualnym-w-zak-adach-pracy.pdf 

Skrifstofan lokuð

Vegna 45.þings BSRB verður skrifstofan okkar lokuð dagana 17.-19.okt.

 

Aðalfundur eftirlaunþega innan BSRB

Vel var mætt á þing SLRB.
Vel var mætt á þing SLRB.

Ný stjórn Sambands lífeyrisþega ríkis og bæja (SLRB) var kjörin á þingi sambandsins í gær. Afar góð mæting var á þingið og var fullt út úr dyrum í sal BSRB við Grettisgötu.

Elín Brimdís Einarsdóttir, sem hefur gegnt embætti formanns félagsins frá árinu 2009 gaf ekki kost á sér til áframhaldandi setu en enginn gaf kost á sér í embættið og var nýr formaður því ekki kjörinn.


Meira

Tryggingagjald lækki ekki án betra fæðingarorlofs

 

Eyða þarf umönnunarbilinu sem fyrst að mati BSRB.

BSRB leggst alfarið gegn því að tryggingagjald sé lækkað án þess að búið sé að lengja fæðingarorlof og hækka hámarksgreiðslur til foreldra. Þetta kemur fram í umsögn bandalagsins um fjárlagafrumvarp næsta árs, sem send var Alþingi í dag.

Í umsögninni, sem birt hefur verið í heild sinni á vef BSRB, er ítrekuð sú afstaða bandalagsins að fylgja verði eftir niðurstöðu meirihluta starfshóps um breytingar á fæðingarorlofskerfinu. Þær voru að greiðslur í fæðingarorlofi verði óskertar að 300 þúsund krónum og að fæðingarorlofið verði lengt úr níu mánuðum í tólf. Þá telur BSRB að hækka þurfi hámarksgreiðslur úr sjóðnum í 650 þúsund krónur, sem er í samræmi við niðurstöðu hópsins þegar upphæðin hefur verið uppreiknuð á verðlag ársins 2018.

Þá telur BSRB einnig mikilvægt að það bil sem verður á milli fæðingarorlofs og dagvistunarúrræða fyrir börn, svokallað umönnunarbil, verði brúað.

Sé fyrirhuguð lækkun tryggingargjalds á kostnað þessara breytinga á fæðingarorlofskerfinu og dagvistunarmálum leggst BSRB alfarið gegn lækkuninni.

Í umsögn BSRB er einnig lögð áhersla á að dregið verði úr skerðingum í bótakerfum. Bent er á að mikið hafi dregið úr útgjöldum til barnabóta undanfarin ár og nú sé nægt svigrúm til að hækka grunnfjárhæðir án þess að hækka skerðingarprósentur á móti.

Skerðing á bótum haft alvarlegar afleiðingar

Þá er gerð athugasemd við að vaxta- og húsnæðisbætur sitji eftir þrátt fyrir miklar hækkanir á húsnæðisverði og húsaleigu. Bandalagið leggur áherslu á að húsnæðisstuðningur verði veittur óháð búsetuformi þannig að leigjendur fái sambærilegan stuðning og eigendur húsnæðis fá í formi vaxtabóta.

Bent er á í umsögn BSRB að almennt hefur dregið stórlega úr bótum á undanförnum árum og að það hafi haft alvarlegar afleiðingar. „ Þær hækkanir lágmarkslauna sem samið hefur verið um í kjarasamningum á undanförnum árum hafa því ekki skilað sér með þeim hætti sem til var ætlast heldur hafa skattahækkanir og lækkun bóta valdið því að ráðstöfunartekjur tekjulægstu hópanna hafa aukist minna en annarra,“ segir meðal annars í umsögninni.

Lestu umsögn BSRB í heild sinni hér.

Umsagnir BSRB um önnur þingmál má nálgast hér.

Höfnum skammtímalausnum í heilbrigðismálum

Elín Björg Jónsdóttir, formaður BSRB.
Elín Björg Jónsdóttir, formaður BSRB.

Það fer oft minna fyrir góðu fréttunum en þeim slæmu. Þess vegna eru sagðar færri fréttir af því þegar vel gengur að ná niður biðlistum í heilbrigðiskerfinu en þegar þeir lengjast. Það gæti því hafa farið framhjá einhverjum að átak sem heilbrigðisyfirvöld hafa staðið fyrir til að stytta biðlista eftir aðgerðum hefur gengið vel. Biðlistarnir eru að styttast en verkinu er ekki lokið. Augljóslega er óásættanlegt að sjúklingar þurfi að bíða lengi eftir því að komast í aðgerðir sem geta bætt lífsgæði og líðan.

Þess vegna vekur eftirtekt hversu mikill þrýstingur er nú á heilbrigðisyfirvöld að stórauka einkavæðingu í heilbrigðiskerfinu, þvert á vilja mikils meirihluta landsmanna. Skýringin gæti verið sú að áhugamenn um einkavæðingu telji sig eiga meiri möguleika að ná sínu fram núna en þegar biðlistar hafa styst enn meira.


Meira
Upp